Правила користування сайтом «Myhelix.com.ua»

Перед тим, як почати користуватись Сайтом «myhelix.com.ua», просимо вас уважно прочитати цей документ. Відкриваючи Сайт «myhelix.com.ua» та отримуючи Послуги, які надає Myhelix, при реєстрації та отриманні доступу до Персонального кабінету, а також при натисканні кнопки на Сайті, що підтверджує згоду, де така технічна можливість передбачена Сайтом, ви приймаєте викладені у цій Угоді положення та умови та зобов’язуєтесь дотримуватись їх. Якщо ви не приймаєте умови Угоди, просимо вас припинити користування цим Сайтом та Послугами, які надає Myhelix.

1. В цій Угоді терміни та поняття використовуються у такому значенні:

01
1. Myhelix − фізична особа-підприємець Лосєва Дарія Володимирівна, що зареєстрована за адресою: проспект Науки, буд. 60, к. 2, кв. 96, м. Київ, 03039, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців No 2 068 000 0000 032285 від 14.09.2016 року, яка здійснює підприємницьку діяльність, у тому числі, шляхом надання Послуг через Сайт.
02
2. Користувач − фізична особа, що має повну цивільну дієздатність за застосовним правом або правом країни її місцезнаходження, використовує Сайт або/та пройшла процедуру реєстрації на Сайті та отримує Послуги Myhelix.
03
3. Партнери – виконавці (треті особи), що забезпечують належне надання Послуг Myhelix, та здійснюють свою діяльність на підставі договорів із Myhelix, а саме:
 • рекомендують Послуги Myhelix та надають додаткову інформацію щодо Послуг;
 • надають Користувачам технічний засіб для збирання генетичного матеріалу;
 • передають зразки біологічного матеріалу до Myhelix.
04
4. Лабораторії (Лабораторії-Партнери) – підрядники Myhelix, що діють на підставі договорів із Myhelix та здійснюють виділення генетичної інформації із біологічного матеріалу, а також проводять пов’язані Тести та видають результати Тестів.
05
5. Спеціалісти – підрядники різних профілів (зокрема, лікарі), що за зверненням Користувачів, виключно в інформаційних (немедичних) цілях для ознайомлення Користувача, здійснюють опрацювання результатів Тестів, надають рекомендації щодо раціону, покращення самопочуття та здоров’я тощо та діють на підставі договорів з Myhelix.
06
6. Тест – нутрігенетичний тест обраного Користувачем виду, який включає молекулярно-генетичні дослідження, що проводяться Лабораторіями-Партнерами на основі виділених із біологічного матеріалу генетичних даних.
07
7. Персональний кабінет − це віртуальний простір на Сайті, у якому відображаються Персональні дані Користувача та інша інформація та через який зареєстрований Користувач може отримувати Послуги Myhelix, у тому числі, отримувати інформацію про статус свого Тесту та персоналізований Результат Тесту. Доступ до Персонального кабінету Користувача мають конкретний Користувач та адміністратор Сайту.
08
8. Персональними даними є:
 • інформація, яку надає Користувач при замовленні Тесту чи/та реєстрації Персонального кабінету на Сайті, а саме: ім’я, прізвище, адреса доставки, адреса електронної пошти (e-mail), номер телефону, а також платіжна інформація, необхідна для оформлення замовлення;
 • генетичні дані, тобто, генетична послідовність (унікальна послідовність нуклеотидів A, C, G, T), що формує генетичну інформацію Користувача, отриману із зразків його біологічного матеріалу, яка подається Користувачеві у текстовому вигляді на фізичному чи електронному носії та використовується для надання Послуг;
 • інша інформація, яку Користувач за власним бажанням може надати шляхом заповнення анкети та яка його ідентифікує (стать, вік, звички щодо харчування, рівень фізичної активності, стан здоров’я тощо).
09
9. Послуги − інформаційні та освітні послуги, які надає Myhelix через Сайт, з чи без залучення Партнерів, Лабораторій-Партнерів чи Спеціалістів, у тому числі, послуги із забезпечення Користувачів технічними засобами для збору біологічного матеріалу, що містить генетичну інформацію, забезпечення проведення Тесту і проведення аналізу Результатів Тесту.
10
10. Політика конфіденційності – невід’ємна частина Угоди, яка визначає відносини Користувача та Myhelix щодо обробки Персональних даних Користувача та яка розміщена в мережі інтернет за адресою: https://myhelix.com.ua/privacy.
11
11. Результат Тесту − вид Послуги, що надається Myhelix через Персональний кабінет і включає в себе аналіз результату Тесту Користувача, комплексні рекомендації від Спеціалістів, що за зверненням Користувачів опрацювали результати Тесту, та іншу текстову й графічну інформацію, надану виключно в цілях ознайомлення на умовах, визначених цією Угодою.
12
12. Сайт − веб-сайт, розміщений в мережі інтернет за адресою: http://myhelix.com.ua, на який Myhelix володіє необхідними для надання Послуг правами інтелектуальної власності.
13
13. Угода (Правила користування) − це ці Правила користування Сайтом, всі зміни і доповнення до них, а також Політика конфіденційності, які разом складають договір приєднання між Користувачем та Myhelix відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.

2. Предмет угоди

 1. Ця Угода визначає порядок та особливості використання Користувачем Сайту і його функцій, обов’язки, відповідальність Користувача, застосовані обмеження, а також права та обов’язки Myhelix та Партнерів, Лабораторій-Партнерів та Спеціалістів щодо Користувачів.
 2. Використання Сайту є безкоштовним для всіх Користувачів до моменту замовлення Послуг, як передбачено у Розділі 3 цієї Угоди. Myhelix не вимагає сплати жодних комісій чи інших платежів від Користувачів за використання Сайту, окрім випадків, передбачених цією Угодою.

3. Порядок надання послуг

 1. Користувач має можливість із використанням Сайту за рекомендацією Партнерів або без такої рекомендації, замовити Тест одного або кількох видів на власний вибір та отримати Результати Тесту. Замовлення Послуги з проведення Тесту, відправки Користувачу технічних засобів для збирання генетичного матеріалу, необхідного для Тесту, на поштову адресу чи номер відділення служби доставки, вказані Користувачем при оформленні замовлення (у тому числі, у випадку, коли такі технічні засоби надає Партнер), та надання Результатів Тесту є платним, про що Myhelix повідомляє Користувача через засоби Сайту.
 2. Користувач, який обрав оплатні Послуги Myhelix, зобов’язаний їх оплатити. Оплата Послуг здійснюється Користувачем через web-інтерфейс Liqpay чи готівкою кур’єрам, що доставляють біологічні зразки від Користувачів до Myhelix або Партнерам, якщо це передбачено договором Myhelix із конкретним Партнером. Використовуючи web-інтерфейс Liqpay, Користувач погоджується з Угодою користувача Liqpay для персональних користувачів, що розміщена на офіційному веб-сайті www.liqpay.com. У вартість Послуг не включаються додаткові витрати та комісії, пов’язані з використанням web-інтерфейсу Liqpay, розмір яких визначено на веб-сайті Liqpay. Вартість Послуг Myhelix, вказана на Сайті, передбачає вартість надання обраної Послуги одноразово та не включає повторного надання Послуг.
 3. Для отримання Результатів Тесту Користувач повинен самостійно або із допомогою Партнера зібрати зразок біологічного матеріалу відповідно до інструкції, що додається Myhelix до набору для Тесту з дотриманням вимог пункту 4.5 цієї Угоди.
 4. Зібраний зразок біологічного матеріалу, із якого Лабораторії повинні виділити генетичну інформацію, Користувач надсилає чи передає кур’єром на адресу, вказану на Сайті. Також Користувач отримує унікальний код свого зразку біологічного матеріалу, за яким Myhelix ідентифікує Користувачів, присвоюючи аналогічний унікальний код відповідному Тесту.
 5. Для отримання інформації щодо Результату Тесту через Персональний кабінет, Користувач повинен пройти процедуру реєстрації, вказавши свої Персональні дані та унікальний код свого зразку біологічного матеріалу. Реєстрація забезпечує доступ Користувача до його Персонального кабінету та Результатів Тесту.
 6. Myhelix надсилає зразки біологічного матеріалу Користувача Лабораторіям, які проводять Тест та надають Myhelix результати такого Тесту. Зверніть увагу! Лабораторія реєструє тільки ваш унікальний код Тесту і не має жодного доступу до будь-яких Персональних даних, окрім знеособлених генетичних даних. При цьому, конверт, у якому буде вкладено ваш зразок біологічного матеріалу, що містить знеособлену генетичну інформацію, після проведення Тесту за бажанням Користувача може підлягати знищенню з ціллю забезпечення анонімності проведеного Тесту. Тим не менше, Користувач може надати Myhelix право використовувати зразки біологічного матеріалу для наукових цілей або щоб спростити вам отримання послуг Myhelix у майбутньому. У будь-якому разі, Myhelix не буде зберігати зразки, надані Користувачем, без його попередньої згоди на це.
 7. Термін проведення Тесту, аналізу результатів та надання комплексного Результату Тесту, включаючи рекомендації інформаційного характеру Користувачу, складає не більше, ніж 60 (шістдесят) днів, з них термін проведення Тесту Лабораторіями зазвичай складає до 20 (двадцяти) робочих днів (за умови правильного відбору, упаковки та передачі зразка Користувачем офіційним представниками чи кур’єрам Myhelix).
 8. Після отримання результатів Тесту під унікальним кодом від Лабораторій, Myhelix за зверненням Користувача забезпечує передачу результатів Тесту Спеціалістам. Спеціалісти надають Користувачеві свої рекомендації щодо раціону, покращення самопочуття та здоров’я тощо виключно в цілях ознайомлення. Myhelix використовує цю інформацію для формування Результату Тесту, до якого Користувач отримує доступ на Сайті через Персональний кабінет Користувача.

4. Ризики та застереження для Користувача

 1. Myhelix надає Послуги виключно з інформаційною та освітньою метою. Послуги не призначені, не розроблені та не надаються для використання з метою лікування чи пом'якшення перебігу хвороб або станів, що виникають від хвороб. Користувач покладається на будь-яку інформацію, представлену в результаті надання Послуг, виключно на свій власний страх і ризик.
 2. Myhelix не несе відповідальності у випадках, коли надана Користувачем інформація, незважаючи на чітку мету та призначення, як визначено у цій Угоді, використовується Користувачем для самодіагностики чи самолікування. Те саме стосується випадків, коли учасник відмовляється від необхідної медичної консультації на снові отриманої від Myhelix інформації. Також Myhelix радить Користувачам не змінювати власний раціон та інші звички, виходячи виключно з Результатів Тесту. Myhelix радить перед втіленням будь-яких рекомендацій Myhelix обговорити Результати Тесту з лікарем, якому Користувач може довірити таку інформацію. На Користувача покладається відповідальність за можливі наслідки для Користувача, викликані втіленням будь-яких рекомендацій Myhelix на основі Результатів Тесту.
 3. Користувач гарантує, що з метою отримання Послуг надає Myhelix достовірну, точну та актуальну інформацію про себе в обсязі, необхідному для якісного надання таких Послуг. У випадку, якщо Користувачем надана неповна, неточна, застаріла інформація та/або інформація, що не відповідає дійсності, Myhelix має право відмовити такому Користувачеві у наданні Послуг у будь-який час після виявлення недоліків відповідної інформації.
 4. Користувач дозволяє Компанії та Партнерам, Лабораторіям-Партнерам та Спеціалістам або їх правонаступникам проводити дослідження зразку біологічного матеріалу, наданого ним для Тесту, а також здійснювати обробку відповідної генетичної та іншої інформації, необхідної для належного надання Послуг на підставі цієї Угоди, та з дотриманням умов Політики конфіденційності.
 5. Користувач зобов’язується дотримуватись інструкції для надання найбільш точного та повного зразка біологічного матеріалу, що містить генетичну інформацію. Якщо зразок біологічного матеріалу не містить достатньої кількості генетичної інформації та/або Користувач надасть зразок неналежної якості для проведення Тесту, Лабораторія не зможе провести Тест на основі такого зразка. У такому випадку Користувач на запит Myhelix чи Лабораторії, за бажання отримати Результати Тесту, повинен надати додатковий зразок біологічного матеріалу, що містить генетичну інформацію, для повторного проведення Тесту. При цьому Користувач сплачує вартість такої Послуги в обсягах, необхідних для покриття доставки та вартості нового технічного засобу для збирання біологічного матеріалу. Користувач розуміє, що, у разі проведення повторного Тесту, попередньо зазначений час, необхідний для проведення Тесту, буде збільшуватися.
 6. Користувач розуміє, що не буде отримувати ніякої матеріальної компенсації за проведення дослідів на основі його біологічного матеріалу та наданих Персональних даних, та погоджується на проведення таких дослідів у разі збереження його анонімності.
 7. Користувач повністю відповідальний за будь-які неправомірні дії щодо Сайту або у зв’язку з його використанням, які завдають чи можуть завдати шкоду Myhelix, Партнерам, Лабораторіям-Партнерам чи Спеціалістам та будь-яким третім особам.

5. Відповідальність Myhelix та партнерів

 1. Myhelix несе відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг через Сайт, у тому числі, за належне надсилання Користувачам технічних засобів для збору біологічного матеріалу, збереження зразків біологічного матеріалу та інших Персональних даних Користувача у безпечних умовах, доставку зразків Лабораторіям-Партнерам та Спеціалістам, оформлення й надання Результатів Тесту Користувачам, а також за адміністрування Сайту.
 2. Лабораторії-Партнери несуть відповідальність за результати Тесту та гарантують вірогідність результату, наскільки це є технічно можливим. Зважаючи на специфіку молекулярно-генетичних досліджень, Користувач розуміє, що можлива похибка результату Тесту складає до 1%. У зв’язку із цим, Користувач погоджується, що така похибка є звичайним ризиком у цій сфері, і Myhelix та Лабораторії-Партнери чи Спеціалісти не несуть відповідальності за вплив такої похибки на подальші дії Користувача.
 3. Myhelix докладає зусиль для підтримання роботи Сайту, без помилок та в максимальній безпеці, але не може гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для визначених в Угоді цілей його використання.

6. Конфіденційність та політика щодо захисту персональних даних

 1. Myhelix та Партнери, Лабораторії-Партнери та Спеціалісти докладають зусиль для дотримання максимальної конфіденційності будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.
 2. Myhelix гарантує, що всі Персональні дані Користувача, які будуть доступні Компанії чи Партнерам, Лабораторії-Партнерам та Спеціалістам у зв'язку із наданням Послуг, будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися в базі даних Myhelix у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних”. Myhelix зобов’язується повідомити Уповноваженого з прав людини про базу Персональних даних, обробку якої Myhelix здійснює. Користувач, в свою чергу, дає згоду на використання, зберігання та обробку таких Персональних даних виключно в рамках надання Послуг Компанією із залученням Партнерів, Лабораторій-Партнерів та Спеціалістів.
 3. Порядок збирання Персональних даних, їх передача третім особам, зберігання та інша інформація щодо поводження із Персональними даними міститься у Політиці конфіденційності.

7. Права інтелектуальної власності

 1. 1. Всі компоненти Сайту та Сайт у цілому належать Myhelix на правах ліцензії та охороняються законодавством в сфері захисту прав інтелектуальної власності, відповідно до положень застосовного права. Всі права захищено.
 2. 2. Користувач підтверджує та погоджується з тим, що весь вміст, матеріали (об’єкти), що доступні на Сайті, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею. Відтворення, копіювання чи розповсюдження будь-яких об’єктів без письмового дозволу Myhelix суворо заборонено.
 3. 3. Користувачі та будь-які інші треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Сайті. Використання об’єктів права інтелектуальної власності Myhelix в будь-яких цілях, прямо не зазначених в цій Угоді, суворо заборонено.

8. Застосовне право та вирішення спорів

 1. Всі спори між Користувачем та Myhelix у процесі виконання цієї Угоди повинні вирішуватись шляхом переговорів.
 2. У випадку, якщо неможливо дійти згоди та вирішити такий спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, такий спір передається на розгляд компетентного суду України відповідно до застосовного права.
 3. Застосовним правом для цілей цієї Угоди, а також правовідносин, що виникають у зв’язку з її укладенням, виконанням та припиненням її дії, є право України.

9. Заключні положення

 1. Myhelix залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати положення Угоди час від часу.
 2. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не вказано в новій редакції Угоди. Дата останніх змін буде вказана в Угоді у відповідному полі «Дата внесення останніх змін».
 3. Користувач може припинити дію Угоди у будь-який момент шляхом припинення використання Сайту та отримання Послуг Myhelix.
 4. Myhelix може припинити дію Угоди у будь-який момент, попередньо попередивши про це Користувачів шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти, яку Користувачі вказують при реєстрації.
Замовлення тесту
1.
Оформіть замовлення.
Після підтвердження платежу наш менеджер зв'яжеться з вами.
2.
Кур'єр або «Нова пошта» доставить вам набір ДНК.
3.
Візьміть зразок слини і передайте набір кур'єром чи відправте «Новою поштою». Інструкцію з набору залиште собі.