Політика конфіденційності Myhelix

1. Загальна інформація

1. Будь ласка, уважно ознайомтеся із Політикою конфіденційності веб-сайту «myhelix.com.ua» (далі − «Сайт» та «Політика конфіденційності» відповідно). Також ознайомтеся із Угодою, яка розміщена за посиланням https://myhelix.com.ua/terms та яка є договором між Користувачем (надалі також – «ви», «вас» тощо) та Myhelix (надалі також – «ми», «нас» тощо) щодо надання Послуг через Сайт.

2. Ця Політика конфіденційності є додатком до Угоди та становить її невід’ємну частину. Відповідно, терміни, визначені Розділом 1 Угоди, у Політиці конфіденційності використовуються у аналогічних значеннях, якщо інше не передбачено цією Політикою конфіденційності.

3. Використовуючи Сайт та отримуючи Послуги Myhelix, ви погоджуєтеся та приймаєте норми цієї Політики конфіденційності.

4. Послуги, які отримують Користувачі через Сайт, стосуються сфери, інформацію про яку переважна більшість Користувачів бажає зберегти у таємниці. Ми поважаємо вашу приватність. Саме тому ця Політика конфіденційності визначає правила та процедурні аспекти збирання, використання та поширення Персональних даних Користувачів.

5. Термін «Персональні дані» у цій Політиці конфіденційності, окрім як визначено у пункті 1.6. Угоди, означає будь-яку інформацію, яка дає можливість ідентифікувати Користувача, у тому числі, генетичні дані (за винятком знеособлених даних) та будь-яку унікальну інформацію, отриману в результаті проведення Тесту за бажанням Користувача, а також інформацію про діяльність Користувача (наприклад, щодо використання Сайту, якщо таке використання прямо пов’язане із інформацією, що дозволяє ідентифікувати Користувача).

6. Використовуючи Сайт та замовляючи Послуги Myhelix, ви надаєте свій дозвіл та однозначну згоду (відповідно до підпункту 1) пункту 2 статті 7 та підпункту 1) пункту 1 статті 11 Закону України «Про захист персональних даних») на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення Myhelix та його працівниками та/або підрядниками ваших Персональних даних, а також знеособлених генетичних даних, із чи без використання інформаційних (автоматизованих) систем, у порядку, визначеному цією Політикою конфіденційності.

7. Ви також маєте можливість погодитися або не погодитися із тим, що Myhelix в подальшому у будь-який час, без повторного отримання вашої згоди може використовувати ваші генетичні дані, отримані у результаті проведення Тесту та його аналізу, але виключно у наукових цілях, без згадування та зазначення ваших Персональних даних у зв’язку із отриманою генетичною інформацією (знеособлені генетичні дані) та забезпечуючи вашу анонімність. Також Myhelix може зберігати за наявності вашої згоди ваші біологічні зразки, що містять генетичні дані, щоб спростити вам отримання послуг Myhelix у майбутньому. У будь-якому разі, Myhelix не буде зберігати зразки, надані Користувачем, без його попередньої згоди на це.

8. Ми зберігаємо за собою право у будь-який час змінювати цю Політику конфіденційності без персонального повідомлення кожного Користувача. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не вказано у новій редакції Політики конфіденційності. Дата останніх змін буде вказана в Політиці конфіденційності у відповідному полі «Дата внесення останніх змін». Продовжуючи використовувати Сайт після внесення таких змін, ви погоджуєтеся та приймаєте їх як частину Політики конфіденційності.

2. Які Персональні дані ми збираємо від вас

1. Ми збираємо ваші Персональні дані у випадку відвідування вами деяких розділів Сайту. Зокрема, ми можемо збирати інформацію, яку ви добровільно нам надаєте при замовленні Тесту, реєстрації на Сайті Персонального кабінету Користувача та надсиланні нам листів через заповнення контактної форми.

2. Ви можете проглядати, змінювати та видаляти Персональні дані, що містяться у вашому Персональному кабінеті, у будь-який час. Якщо ви не можете проглянути, змінити чи видалити ваші Персональні дані самостійно, ви можете звернутися до Myhelix, як зазначено у Розділі 9 цієї Політики конфіденційності.

3. Для надання Послуг, які описані в Угоді, ми можемо збирати наступні категорії Персональних даних:

 • прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження;
 • номер телефону;
 • адреса електронної пошти; місто проживання; поштова адреса;
 • платіжна інформація, необхідну для проведення оплати надання Послуг, а також
 • генетична інформація (унікальна послідовність нуклеотидів A, C, G, T), що формує генетичну інформацію Користувача, отриману із зразків його біологічного матеріалу, яка подається Користувачеві у текстовому вигляді на фізичному чи електронному носії та використовується у процесі надання Послуг (за винятком генетичної інформації, яка є знеособленою).

4. Інформація, що стосується прямо чи опосередковано вашої ваги, їстівних звичок, фізичної активності тощо, не є Персональними даними, оскільки такі дані не дозволяють достатньою мірою вас ідентифікувати.

5. Коли ви відвідуєте Сайт, ми можемо збирати деяку інформацію автоматично, наприклад, вашу адресу інтернет протоколу (IP-адресу), тип вашої операційної системи, тип браузера, час та дату вашого відвідування Сайту. Така інформація може бути Персональними даними, лише якщо вона прямо дозволяє вас ідентифікувати, і використовується винятково для покращення роботи Сайту та забезпечення належного надання Послуг через Сайт.

3. Використання Персональних даних

1. Ми використовуємо ваші Персональні дані винятково для:

 • надання Послуг за допомогою Сайту відповідно до Угоди;
 • шифрування зразків та передачі інформації третім особам, зокрема, Лабораторіям-Партнерам та Спеціалістам для надання Послуг відповідно до побажань Користувачів;
 • оцінки, аналізу та удосконалення наших Послуг;
 • полегшення вашого користування Сайтом;
 • полегшення адміністрування Сайту;
 • інформування інших Користувачів щодо переліку наших Послуг та оновлень.

2. Ми використовуємо ваші Персональні дані такою мірою, наскільки це необхідно для раціонального виконання наших обов’язків за Угодою.

4. Поширення та розкриття Персональних даних

1. Ми не поширюємо ваші Персональні дані третім особам, окрім як за вашою згодою або на умовах, визначених цією Політикою конфіденційності, із якою ви погодилися у порядку, визначеному нею.

2. Ми вважаємо своїм обов’язком виконання та дотримання вимог законодавства, ось чому ми можемо розкривати ваші Персональні дані у деяких випадках. Зокрема, ми можемо розкрити відповідні Персональні дані, якщо ми вважатимемо це необхідним та обґрунтованим для дотримання законодавства, судового процесу, для проведення розслідування чи на вимогу державних органів, а також у відповідь на скарги, для захисту від шахрайства, зловживань, неправильного чи незаконного використання Сайту.

5. Захист інформації

1. Ми гарантуємо, що всі Персональні дані Користувачів, що будуть доступні нам чи можуть стати доступними Партнерам, Лабораторіям-Партнерам та Спеціалістам у зв’язку із наданням Послуг, будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних».

2. Ми вживаємо відповідні технічні та організаційні заходи безпеки, розроблені для захисту наданих вами Персональних даних від випадкового, незаконного або несанкціонованого знищення, втрати, зміни, доступу, розголошення чи використання.

3. Ми гарантуємо, що генетичні дані, визначені цією Політикою конфіденційності, будуть використовуватись із дотриманням вашої анонімності та в межах положень статті 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

4. Закликаємо вас захищати власну приватність, зокрема, надійно зберігаючи паролі від вашого Персонального кабінету на Сайті від доступу до них третіх осіб.

5. З метою найбільш якісного надання відповідних Послуг, Myhelix має право звертатися за проведенням Тесту до Лабораторій, що знаходяться за кордоном (поза межами України). При цьому Myhelix не здійснює транскордонну передачу Персональних даних, оскільки будь-які дані, що передаються Лабораторіям для належного надання ними послуг на користь Myhelix, є анонімними та знеособленими.

6. Строк зберігання персональних даних

1. Ваші Персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення вказаних у цій Політиці конфіденційності цілей обробки таких даних, за винятком випадків, коли інше передбачено застосовним правом.

2. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання чи у випадках, передбачених застосовним правом.

7. Посилання на інші веб-сайти

1. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти, створені третіми особами, у тому числі, Лабораторіями-Партнерами, Спеціалістами та Партнерами Myhelix. Політика щодо захисту Персональних даних та захисту інформації з обмеженим доступом таких третіх осіб може відрізнятися від Політики конфіденційності Myhelix. Myhelix закликає вас ознайомитися із політиками конфіденційності на таких веб-сайтах перед їх використанням чи наданням їм будь-якої інформації, у тому числі, ваших Персональних даних.

8. Контактна інформація

1. Ми заохочуємо вас звертатися до Myhelix, якщо у вас є коментарі чи запитання щодо цієї Політики конфіденційності та якщо ви бажаєте реалізувати свої права, надані вам законодавством щодо ваших Персональних даних. Для цього ви можете заповнити контактну форму за посиланням https://myhelix.com.ua/contacts або надіслати нам листа на електронну пошту hello@myhelix.com.ua.

Замовлення тесту
1.
Оформіть замовлення.
Після підтвердження платежу наш менеджер зв'яжеться з вами.
2.
Кур'єр або «Нова пошта» доставить вам набір ДНК.
3.
Візьміть зразок слини і передайте набір кур'єром чи відправте «Новою поштою». Інструкцію з набору залиште собі.